Service 01

امنیتبالا، مستقل از سطح امنیت زیرساخت ارتباطی

استفاده از پروتکل IPSEC و الگوریتم رمز‌نگاری اختصاصی

استفاده‌ی حداکثری از منابع موجود شبکه

نظارت مداوم بر منابع تخصیص‌داده‌شده و منابع آزاد جهت تخصیص بهینه‌ی آن‌ها

قابلیت اطمنیان و اتکاپذیری بالا

نظارت مداوم روی کیفیت لینک‌ها و استفاده از باکیفیت‌ترین لینک‌ها در لحظه

منطبق با سرویس‌دهی مبتنی بر ابر

بهینه‌سازی ترافیک سرویس‌های ابری با استفاده از ماژول iGate